Sekcije društva

Sekcija za makraciju

Pročelnik:

Vladimir Sonički, v.d.

Sekcija za izlete, rad s mladima i promidžbu

Pročelnik:

Narcis Smojver

U okviru sekcije djeluju:
1. Sekcija društvenih izleta
2. Obiteljska sekcija
3. Visokogorska sekcija

Gospodarska sekcija

Pročelnik:

Vlatko Šulentić

Skijaška sekcija

Pročelnik:

Drago Hodžić